In ‘t neit!

De laatste maanden is er hard aan gewerkt om delen van ons sportpark op te knappen! Zo zijn de kozijnen geschilderd, de kleedkamers opgeknapt, een kleedkamer en WC toegevoegd en is de scheidsrechterskamer grondig aangepakt. Veel werk is verzet en dit door bijna allemaal mensen die hun bijdrage op vrijwillige basis leverden.

We hopen met deze renovatie, weer een aantal jaren onze leden en gasten een aangename sfeer te kunnen ontvangen.